Fördermitglied Amateurfunk 

SSA - Föreningen Sveriges Sendareamatörer